templogo ny

Miljöarbetet fortsätter när vi går hem – 365 dagar om året

Miljöaspekten är oerhört viktig och vi har länge arbetar aktivt med att minimera vår miljöpåverkan på flera olika plan. Vårt miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning efter en antagen miljöpolicy. Vi är till exempel anslutna till FTI, vi samordnar våra transporter och vi samverkar endast med företag som själva har en sund miljöpolitik.

Miljöarbetet genomsyrar hela företaget och i vår moderna produktion har vi skapat ett system för direktåtervinning av allt restmaterial som uppkommer vid tillverkningen i formblåsningsmaskinerna. I en annan form av kretslopp kyls våra maskiner av vatten i ett modernt, slutet system som är byggt på plats. Tack vare nya frekvensstyrda kompressorer, som bara arbetar vid behov, sparar vi även in på vår energianvändning.

Miljöarbetet genomsyrar hela företaget och i vår moderna produktion har varje formblåsningsmaskin försetts med ett system för direktåtervinning av restmaterial som uppkommer vid tillverkningen. I en annan form av kretslopp kyls våra maskiner av vatten i ett modernt, slutet system som är byggt på plats. Tack vare nya frekvensstyrda kompressorer, som bara arbetar vid behov, sparar vi även in på vår energianvändning.

Vi följer utvecklingen inom nya miljöplaster med stort intresse och gör även fortlöpande tester av nya material.

Våra policyer hjälper oss att fokusera på rätt saker

Miljöpolicy:

Vår miljöpolicy är att fortlöpande förebygga och sträva efter minimal påverkan på miljön i och från vår tillverkning av plastemballage. Detta uppfyller vi genom att:

• Använda råvaror som har minsta möjliga miljöpåverkan.
• Förbättra utnyttjandet av plastråvaran genom direktåtervinning i produktionen.
• Återvinna energiförluster som bildas vid produktion.
• Samordna transporter för minskad miljöpåverkan.
• Fortbilda och engagera vår personal i miljöfrågor.
• Följa miljötekniken inom plastråvaror samt produktionsutrustning.
• Använda leverantörer som har en god miljöpolicy.
• Uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.
• Vara anslutna till FTI.

fti

Kvalitetspolicy:

Vårt mål är att tillverka bästa möjliga kvalitet utifrån de krav och förväntningar som våra kunder ställer. Dit når vi genom att:

• Använda råvaror av bästa kvalitet och som ger minsta möjliga miljöpåverkan.
• Endast använda kända och väletablerade leverantörer.
• Göra fortlöpande kontroller i produktionen.
• Fortbilda och engagera vår personal i kvalitetsfrågor.
• Följa den senaste tekniken inom plastråvaror samt produktionsutrustning.
• Sträva efter att utveckla nya tekniska lösningar som bidrar till att förbättra kvaliteten.